ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ecodesign ERP

O νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικός με τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης είναι πλέον σε ισχύ. Σκοπός του είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και η ελαχιστοποίηση των ρυπογόνων εκπομπών.

Οι συσκευές παραγωγής θερμότητας καθώς και τα θερμοδοχεία ζεστού νερού χρήσης θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμμένες προδιαγραφές σχετικά με την ενεργειακή τους απόδοση καθώς και τη σήμανσή τους, ώστε να συμμορφώνονται με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οικολογικό σχεδιασμό Ecodesign για προϊόντα που χρησιμοποιούν ή σχετίζονται με ενέργεια (ErP – Energy related Products).

Αυτή η πανευρωπαϊκή οδηγία θα εφαρμοστεί σε όλους τους λέβητες πετρελαίου και αερίου, σε αντλίες θερμότητας, σε μονάδες συμπαραγωγής (CHP) και σε θερμοδοχεία νερού.

Επιπλέον, προϊόντα και συστήματα θέρμανσης ονομαστικής ισχύος έως 70kW θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από ενεργειακή ετικέτα, όπως έχει εφαρμοστεί πριν αρκετό διάστημα και στις οικιακές συσκευές, όπως πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ψυγεία κ.ο.κ.

Με τη βοήθεια διαφόρων χρωμάτων και γραμμάτων δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν άμεση εικόνα για το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης της εκάστοτε συσκευής.

Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό αποτελεί το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις απαιτήσεις όσον αφορά τον περιβαλλοντικά συμβατό σχεδιασμό των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων (ErP).

Χάρη σε αυτό το νέο μέτρο, λέβητες που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, αντλίες θερμότητας με έως και 400 kW απόδοση, μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας έως και 50 kW ηλεκτρικής ισχύος, και θερμοδοχεία μέχρι 2000 λίτρα, θα μπορούν να πωληθούν μόνον εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά την απόδοση, το επίπεδο ηχορύπανσης (συμπ. εξωτερικές μονάδες των αντλιών θερμότητας) και τη θερμομόνωση (θερμοδοχεία ΖΝΧ ή δοχεία αδρανείας). Οι ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης θα αντιστοιχούν περίπου στα επίπεδα απόδοσης ενός λέβητα συμπύκνωσης, κάτι που περισσότερο ή λιγότερο σημαίνει αρκετές αλλαγές τόσο για τους χρήστες όσο και για

τους μελετητές / εγκαταστάτες. Η Ε.Ε. έχει καθορίσει επίσης τις ελάχιστες απαιτήσεις για θερμοδοχεία ζεστού νερού. Αυτά υπολογίζονται με βάση τις απώλειες σε κατάσταση αναμονής.

Παρακάτω αναφέρονται διευκρινήσεις σχετικά με τον κανονισμό αυτόν καθώς και επισημάνσεις που βοηθούν τόσο τον εγκαταστάτη όσο και τον τελικό καταναλωτή στην αναγνώριση του κατά πόσο ένα προϊόν είναι συμβατό με τις νέες απαιτήσεις.

Κανονισμός Ecodesign ERP: Είναι το αποτέλεσμα δύο ξεχωριστών ευρωπαϊκών οδηγιών:

Ecodesign

 • 813/2013 που αναφέρεται σε προδιαγραφές θερμαντήρων χώρου και θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας
 • 814/2013 που αναφέρεται σε προδιαγραφές θερμαντήρων νερού και δοχείων ζεστού νερού χρήσης Ενεργειακής σήμανσης (Energy Labelling)
 • 811/2013 που εφαρμόζεται σε θερμαντήρες χώρου, θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας, πακέτα θερμαντήρων χώρου, ελεγκτές θερμοκρασίας και ηλιακά
 • 812/2013 που εφαρμόζεται σε θερμαντήρες νερού, δοχεία ζεστού νερού χρήσης και πακέτα θερμαντήρων νερού και ηλιακών.

Οι παραπάνω ευρωπαϊκές οδηγίες αποτελούν υποχρεωτική ευρωπαϊκή νομοθεσία και εφαρμόζονται ξεχωριστά και ταυτόχρονα στις 30 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 

Η Ecodesign θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης καθώς και τις μέγιστες εκπομπές NOX και θορύβου (μόνο για αντλίες θερμότητας) των νέων προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά.

Στόχος της είναι η σταδιακή κατάργηση των λιγότερο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και η εκπλήρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο ή το 20 20 20 (20% περισσότερη ενεργειακή εξοικονόμηση,

20% λιγότερες εκπομπές CO2, 20% της καταναλισκόμενης ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ) έως το 2020.

Η Energy Labelling θέτει ως υποχρεωτική την ενεργειακή σήμανση των προϊόντων.

Παρέχει έτσι στους καταναλωτές τα πραγματικά και πιστοποιημένα συγκριτικά στοιχεία σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση και απόδοση των νέων προϊόντων.

Σκοπός της είναι η ενθάρρυνση των καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Τα προϊόντα που υπόκεινται στις παραπάνω οδηγίες είναι οι λέβητες πετρελαίου ή αερίου έως 400 kW, οι αντλίες θερμότητας αερίου ή ηλεκτρικές, οι θερμαντήρες νερού, τα δοχεία ζεστού νερού χρήσης και τα ηλιακά. Μελλοντικά θα ενταχθούν και οι λέβητες στερεών καυσίμων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω λοιπόν, έχουμε τα εξής :

 • μετά την 01/08/2015 θα είναι υποχρεωτική η χρήση κυκλοφορητών, τόσο ως αυτόνομα συστήματα όσο και ως μέρη μονάδων, ενεργειακής κλάσης Α’ και δείκτη ενεργειακής απόδοσης ΕΕΙ≤0,23
 • μετά την 26/09/2015 καταργείται η διάθεση λεβήτων συμβατικού βαθμού απόδοσης και γίνεται υποχρεωτική η ενεργειακή σήμανση.

Σταδιακά θα καταργηθούν όλοι οι λέβητες συμβατικού βαθμού απόδοσης, οι λιγότερο αποδοτικοί λέβητες συμπύκνωσης καθώς και οι λιγότερο αποδοτικές αντλίες θερμότητας.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι λέβητες ανοικτού θαλάμου που μοιράζονται κοινή καμινάδα (τύπου Β1), ώστε να επιτρέπεται η αναβάθμιση του λεβητοστασίου χωρίς να απαιτείται αλλαγή όλης της καμινάδας.

Πιο συγκεκριμένα εξαιρούνται οι λέβητες ανοικτού θαλάμου:

 • έως 30 kW συνδυασμένης λειτουργίας
 • έως 10 kW μόνο θέρμανση
 • έως 30 kW μόνο θέρμανση και δοχείο ζεστού νερού χρήσης διατεθειμένα σαν ένα προϊόν από τον κατασκευαστή

Σε κάθε λέβητα (τόσο στο προϊόν όσο και στα εγχειρίδια) θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη Β1 και πως θα πρέπει να εγκαθίσταται σε κεντρική καμινάδα.

Από τις 26/09/2017 θεσπίζεται το μέγιστο όριο εκπομπών ΝΟx στα 56 mg/kWh

 

Διευκρινήσεις απαγορεύσεων

Η είσοδος ενός προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • μέσω ενός ευρωπαίου κατασκευαστή, παράγοντας και πουλώντας για πρώτη φορά ένα προϊόν εντός της Ευρώπης,
 • μέσω ενός εισαγωγέα, εισάγοντας και πληρώνοντας ένα προϊόν για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Οι ημερομηνίες 31/07/2015 και 24/09/2015 είναι και οι τελευταίες κατά τις οποίες ένα μη συμβατό με τους νέους κανονισμούς προϊόν θα μπορεί να εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Όλα τα μη συμβατά προϊόντα που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή αγορά πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες, μπορούν να συνεχίζουν και μετά να πωλούνται.

Η απαγόρευση έγκειται στην είσοδο των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι στη μεταπώλησή τους.

Ελάχιστες απαιτήσεις ζεστού νερού χρήσης

Η απόδοση στο ζεστό νερό χρήσης πιστοποιείται μετά από μια διαδικασία απομαστεύσεων ζεστού νερού σε συγκεκριμένη θερμοκρασιακή διαφορά ΔΤ και παροχή.

Είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την ενεργειακή κλάση κάθε συσκευής και θα πρέπει να αναγράφεται στην ενεργειακή σήμανση του προϊόντος.

Οι πιο συνηθισμένες αποδόσεις είναι οι εξής:

L → Απομαστευόμενη παροχή 10 l/min και θερμοκρασιακή διαφορά 30°C

XXL→ Απομαστευόμενη παροχή 16 l/min και θερμοκρασιακή διαφορά 30°C

Τα σύμβολα που αντιπροσωπεύουν την απόδοση στο ζεστό νερό χρήσης φαίνονται παρακάτω.

 

Απόδοση L

Απόδοση XL

Απόδοση XXL

Ενεργειακή σήμανση :

Η ενεργειακή σήμανση θα εφαρμόζεται τόσο σε μεμονωμένα προϊόντα ή συνδυασμούς έως και δύο προϊόντων (Εικ. 1) όσο και σε πακέτα προϊόντων (Εικ. 2).

 

Εικόνα 1: Σήμανση μεμονωμένου προϊόντος

Εικόνα 2: Σήμανση πακέτου προϊόντων

Και στις δύο παραπάνω εικόνες στη θέση Ι αναγράφεται το όνομα ή το λογότυπο του κατασκευαστή ενώ στη θέση ΙΙ το μοντέλο του προϊόντος.
Στα μεμονωμένα προϊόντα ή συνδυασμούς, παρατηρούμε δύο στήλες μια για τη θέρμανση και μια για το νερό χρήσης (αν η συσκευή είναι συνδυασμένης λειτουργίας ή αν πρόκειται για συνδυασμό λέβητα – boiler).
Για κάθε μια από τις στήλες αυτές φαίνεται και η ενεργειακή σήμανση του προϊόντος.
Στο κάτω μέρος φαίνεται το επίπεδο του παραγόμενου θορύβου (σε dB) καθώς και η παραγόμενη ισχύς (σε kW) του προϊόντος.
Στην περίπτωση πακέτου προϊόντων παρατηρούμε τέσσερις υποπίνακες.
Στον πάνω αριστερά φαίνεται η βασική συσκευή του πακέτου (λέβητας ή αντλία θερμότητας).
Στον από κάτω φαίνονται οι συσκευές που συνοδεύουν τη βασική και μπορεί να είναι ηλιακοί συλλέκτες,δοχείο αποθήκευσης, ελεγκτές ή και δευτερεύοντες λέβητες ή αντλίες θερμότητας.

Στη δεξιά πλευρά παρατηρούμε την υπολογιζόμενη ενεργειακή κατάταξη όλου

Ο παραπάνω κανονισμός αλλά και οι νέοι κανονισμοί που πρόκειται να ακολουθήσουν συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί :

Καταληκτική

Ημερομηνία

Θέρμανση Χώρου

Θέρμανση Ζεστού Νερού Χρήσης

 

01/08/2015

Υποχρεωτική η χρήση κυκλοφορητών ενεργειακής κλάσης Α

σύμφωνα με το ErP

Υποχρεωτική η χρήση κυκλοφορητών ενεργειακής κλάσης Α

σύμφωνα με το ErP

 

26/09/2015

Υποχρεωτική η ενεργειακή σήμανση με κλάση από Α++ έως G.

Υποχρεωτική η εφαρμογή των απαιτήσεων της Ecodesign

Υποχρεωτική η ενεργειακή σήμανση με κλάση από Α++ έως G.

Υποχρεωτική η εφαρμογή των απαιτήσεων της Ecodesign

 

26/09/2017

Νέες και ακόμα πιο αυστηρές προδιαγραφές θα εφαρμοσθούν.

Απαγορεύονται οι χαμηλότερες ενεργειακά κλάσεις

και η ενεργειακή σήμανση θα κυμαίνεται από Α+ έως F

 

26/09/2018

Εφαρμογή νέων μεγίστων επιτρεπόμενων ορίων εκπομπής NOX

Εφαρμογή νέων μεγίστων επιτρεπόμενων ορίων εκπομπής NOX

 

26/09/2019

Απαγορεύονται οι χαμηλότερες ενεργειακά κλάσεις

και η ενεργειακή σήμανση θα κυμαίνεται από Α+++ έως D

 

 

Ποιο είναι το οικονομικότερο σύστημα θέρμανσης;
Μπορείτε να δείτε μια ενδιαφέρουσα μελέτη σύγκρισης κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες, από το ΕΜΠ.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Τι είναι οι Αντλίες Θερμότητας;
Η αντλία θερμότητας, σαν σύστημα ανανεώσιμης πηγής ενέργειας που είναι, αποτελεί την ιδανική λύση θέρμανσης αφού εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη θερμική ενέργεια που υπάρχει απλόχερα στο περιβάλλον, μεταφέροντάς την στην κατοικία σας για να σας θερμάνει. Με ετήσιο βαθμό απόδοσης πάνω από 400% (SCOP>4), αντλεί κατά 75% σε σχέση με τις ανάγκες σας, δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον και με την προσθήκη μόνο του υπόλοιπου 25% σε ηλεκτρική ενέργεια, καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις σας τόσο σε θέρμανση, όσο και σε ψύξη.
 
Είναι κατάλληλη για αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου ή αερίου σε υπάρχοντα κτίρια ή νέες κατασκευές. Το σύστημα είναι έτοιμο να συνδεθεί σε όλους τους τύπους δικτύων θέρμανσης (σώματα καλοριφέρ, fan coils, ενδοδαπέδια). Η συντήρησή του είναι ελάχιστη και τοποθετείται σε πολύ περιορισμένο εξωτερικό χώρο. Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.

Η τοποθέτηση ενός συστήματος αντλίας θερμότητας προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση μέχρι και 68% σε σχέση με τον λέβητα πετρελαίου και εξαιρετική απόδοση στη θέρμανση, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου. Οι μηχανολόγοι της Εταιρείας μας θα σας καθοδηγήσουν, μετά από μελέτη των αναγκών του ακινήτου σας, στην επιλογή του κατάλληλου προϊόντος.

Στην εταιρεία μας θα βρείτε τις αντλίες θερμότητος των οίκων Hitachi, Atlantic, Climaveneta, Daikin – Rotex, Gree.

 
Τι είναι τα Ηλιακά Συστήματα Βεβιασμένης Κυκλοφορίας για ζεστό νερό χρήσης;

Τα συγκεκριμένα συστήματα είναι η εξέλιξη των γνωστών μας ηλιακών θερμοσιφώνων, με έμφαση στη μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Το δοχείο για αποθήκευση ζεστού νερού δεν βρίσκεται στην οροφή του κτιρίου, αλλά σε έναν εσωτερικό χώρο αυτού (συνήθως στο λεβητοστάσιο). Οι ηλιακοί συλλέκτες μαζεύουν θερμική ενέργεια από τον ήλιο και στη συνέχεια το υγρό του κλειστού κυκλώματος μεταφέρει αυτήν την ενέργεια, διαμέσου σωληνώσεων, στο δοχείο αποθήκευσης όπου και ζεσταίνει το νερό χρήσης. Η μεταφορά του υγρού γίνεται με εξαναγκασμένη κυκλοφορία, με τη βοήθεια κυκλοφορητή.

Ο έλεγχος της λειτουργίας του κυκλοφορητή γίνεται με σύστημα αυτοματισμού. Με αυτόν τον τρόπο εκμηδενίζονται οι απώλειες στο αποθηκευμένο ζεστό νερό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αφού το δοχείο δεν είναι σε επαφή με το κρύο εξωτερικό περιβάλλον. Επιπλέον, καθίσταται πλέον αποδοτικότερο να γίνεται χρήση λέβητα ή της Αντλίας Θερμότητας για τη θέρμανση του νερού χρήσης, τις μέρες που δεν υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια.
Στην εταιρία μας θα βρείτε ηλιακά συστήματα των μεγαλύτερων Ελλήνων (Nobel, Ηλιοακμή κ.α.) και Ξένων (Viessmann, Rotex κ.α.) κατασκευαστών.

Τι είναι οι Θερμοπομποί;

Ο θερμοπομπός είναι ένα αυτόνομο θερμαντικό σώμα που λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα. Παράγει ζέστη και την εκπέμπει με δύο τρόπους στο χώρο: με την ακτινοβολία και με το φυσικό ελκυσμό.
Η ζέστη διά της ακτινοβολίας μοιάζει με αυτήν του ήλιου. Ο φυσικός ελκυσμός είναι η ιδιότητα του αέρα, όταν είναι ψυχρός να πέφτει προς τα κάτω – επειδή είναι βαρύτερος – και όσο θερμαίνεται να γίνεται ελαφρύτερος και να ανεβαίνει προς τα πάνω. Η απόδοση των θερμοπομπών είναι άμεση.

Επιπλέον διαθέτουν ενσωματωμένο θερμοστάτη χώρου και επιλογέα επιθυμητής θερμοκρασίας. Έτσι, είναι στην απόλυτη ευχέρεια του χρήστη να επιλέξει τη θερμοκρασία που επιθυμεί, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί. 

Οι θερμοπομποί ενδείκνυται να τοποθετούνται  σε εξωτερικούς τοίχους – κατά προτίμηση βορινούς – και κοντά σε ανοίγματα (πόρτες ή παράθυρα).
Στην εταιρεία μας θα βρείτε θερμοπομπούς από τις εταιρείες Atlantic, Nobo, S&P, IQ, Noirot, Dimplex κ.α.

Τι είναι οι Θερμοστατικές Κεφαλές στα Σώματα Καλοριφέρ;

Οι θερμοστατικές κεφαλές είναι όργανα που τοποθετούνται στα θερμαντικά σώματα. Η εγκατάσταση είναι μία τέτοια κεφαλή σε κάθε ένα σώμα. Η δουλειά της είναι να «παρακολουθεί» τη θερμοκρασία στο χώρο και να ανοίγει και να κλείνει το σώμα αυτόματα, ανάλογα με το αν ο χώρος έχει φτάσει τη θερμοκρασία που έχουμε επιλέξει. Έχει θερμοκρασιακό εύρος επιλογής από 8-28οC.

Η εγκατάσταση αυτή προσφέρει δύο βασικά πλεονεκτήματα:

-Το πρώτο είναι ότι υπάρχει θερμοκρασιακή αυτονομία στο κάθε δωμάτιο, πλήρως ελεγχόμενη από το χρήστη (σε αντιστοιχία μπορούμε να σκεφτούμε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο σπίτι μας, όπου δεν ανοίγουν τα φώτα όλου του σπιτιού με ένα διακόπτη, αλλά κάθε δωμάτιο είναι αυτόνομο). Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε, αν χρησιμοποιήσουμε ορθολογικά το σύστημά μας, να πετύχουμε ένα μεγάλο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας.
-Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι πλέον δεν υπάρχει μόνο ένα αισθητήριο για όλο το διαμέρισμα (θερμοστάτης), αλλά αισθητήριο σε κάθε χώρο ξεχωριστά και έτσι αποφεύγονται πιθανές υπερθερμάνσεις σε ορισμένους χώρους (ακόμα και αν αυτές δεν είναι έντονα αισθητές από το χρήστη), με αποτέλεσμα μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου.

Ένα εξάρτημα που συνοδεύει την εγκατάσταση θερμοστατικών κεφαλών είναι ο κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης τύπου inverter (ενεργειακής κλάσης Α), ο οποίος αυξομειώνει τον όγκο του διακινούμενου νερού στο δίκτυο ανάλογα με τη ζήτηση από τα σώματα. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε ομαλή λειτουργία στο δίκτυο του νερού και πετυχαίνουμε εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, της τάξεως του 80%.
Στην Εταιρία μας θα βρείτε θερμοστατικές κεφαλές των εταιριών Danfoss, Interplast, Siemens και Inverter Κυκλοφορητές Wilo.

Τι είναι το Σύστημα Υπέρυθρης Θέρμανσης Redwell;

Είναι ένα καινοτόμο σύστημα θέρμανσης, που βασίζεται στην εκπομπή υπέρυθρης θερμότητας, όμοιας με την ευεργετική ακτινοβολία του ήλιου. Τα θερμαντικά Redwell εκπέμπουν υπέρυθρη θερμότητα μέσα στο ίδιο φάσμα ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το ανθρώπινο σώμα, αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν «βιογενετικό υπέρυθρο ή φώς της ζωής». Επειδή όμως η υπέρυθρη εκπομπή έχει την ιδιότητα να ζεσταίνει απ’ ευθείας τα αντικείμενα και τους ανθρώπους, έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα στην οικονομία, λόγω αποφυγής των απωλειών του θερμού αέρα, που ως γνωστόν είναι το μέσο θέρμανσης στα συμβατικά συστήματα θέρμανσης. Εξίσου σημαντικά και ευεργετικά αποτελέσματα έχουμε στην υγεία αλλά και στην εξάλειψη της υγρασίας των δομικών στοιχείων (100% αποτελεσματικότητα). Όσο για την αισθητική, αυτό είναι προφανές.

Τι είναι τα Συστήματα Ηλιακής Υποβοήθησης Θέρμανσης;

Είναι συστήματα που χρησιμοποιούν ενέργεια από τον ήλιο, για να παράγουν ζεστό νερό για τις ανάγκες του συστήματος θέρμανσης. Η εγκατάσταση αποτελείται από ένα μεγάλο δοχείο αποθήκευσης νερού και από ηλιακούς συλλέκτες. Οι ηλιακοί συλλέκτες μαζεύουν ενέργεια από τον ήλιο και θερμαίνουν το νερό μέσα στο δοχείο, το οποίο με τη σειρά του τροφοδοτεί το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί ένα αξιόλογο ποσοστό υποβοήθησης του συστήματος θέρμανσης, και κατά συνέπεια εξοικονόμηση καυσίμου. Τα συστήματα αυτά προτείνεται να συνδυάζονται με ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης. Στην εταιρία μας θα βρείτε τα συστήματα ηλιακής υποβοήθησης της εταιρίας Nobel.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος καύσης βιομάζας-pellet;

Η αντικατάσταση ενός συμβατικού λέβητα πετρελαίου από μια σύγχρονη μονάδα καύσης βιομάζας-pellet, μπορεί να προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα ως επιλογή ενεργειακής αναβάθμισης.
-Καταναλώνει 100% οικολογικό καύσιμο, υποπροϊόν βιομηχανίας ξύλου, που συγκαταλέγεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με απόφαση της ευρωπαϊκής ένωσης.
-Η τιμή του καυσίμου παραμένει σταθερή, σε αντίθεση με τα συμβατικά καύσιμα τα οποία επηρεάζονται από τη φορολογία και τους χρηματιστηριακούς δείκτες.
-Η εγκατάσταση μιας σύγχρονης μονάδας ανεβάζει την ενεργειακή κλάση της κατοικίας μας, εφόσον το σύστημα που εγκαθιστούμε έχει τα απαραίτητα διεθνή πιστοποιητικά και αυτό σημαίνει αναβάθμιση της αξίας της περιουσίας μας και όχι μόνο.
-Στον τομέα της οικονομίας κατά τη χρήση, η σχέση πετρελαίου προς pellet είναι: 1lt πετρελαίου ισούται με περίπου 2kg pellet, βάσει της θερμογόνου δύναμης των δύο καυσίμων. Με βάση αυτήν την αναλογία, για το χειμώνα 2012-2013 η άμεση εξοικονόμηση σε κόστος καυσίμου είναι της τάξης του 50%, χωρίς σε αυτήν την εξοικονόμηση να έχουμε συνυπολογίσει την πρόσθετη οικονομία που οι αναλογικού τύπου καυστήρες της εταιρίας OPOP προσφέρουν. Προσεγγιστικοί υπολογισμοί δείχνουν ότι η περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης, για την εγκατάσταση ενός συστήματος pellet στην περιοχή της Αττικής, κυμαίνεται από 2 έως 3 έτη.

Τι πρέπει να γνωρίζετε γύρω από το Pellet;
το Pellet ή αλλιώς συσσωματώματα ξύλου προκύπτει από τη συμπίεση, σε ειδική πρέσα, στεγνού πριονιδιού ξύλου. Υπάρχουν και άλλα είδη pellet, προερχόμενα από άλλες πρώτες ύλες όπως π.χ. Agro Pellet, καύσιμο το οποίο προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Η καύση βιομάζας από pellet ξύλου επιτρέπεται πλέον επίσημα και στο λεκανοπέδιο της Αττικής από τον Νοέμβριο του 2011, με υπουργική απόφαση που ορίζει τις προδιαγραφές των συστημάτων – λεβήτων καύσης ως προς την απόδοση και τις εκπομπές ρύπων. Το καύσιμο που επιτρέπεται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση είναι το pellet ξύλου με βάση τις ευρωπαϊκές νόρμες EN14961-2. Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία προσδιορίζει τη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου, τη σχετική υγρασία, τα υπολείμματα καύσης (τέφρα), πυκνότητα κ.α. Είναι σημαντικό ο καταναλωτής να αναζητά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του καυσίμου, όπως άλλωστε ισχύει και για κάθε προϊόν, προκειμένου να αποφύγει πιθανές δυσλειτουργίες των συστημάτων αλλά και οικονομική επιβάρυνση, καθώς εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα καύσιμο αγνώστου προέλευσης και χωρίς διακριτικά στη συσκευασία του είναι πιθανόν να στερείται των απαραίτητων προδιαγραφών. Η χρήση του pellet ως καύσιμο είναι μια 100% οικολογική συμπεριφορά, δεδομένου ότι αξιοποιούνται όλα τα υπολείμματα της βιομηχανίας ξύλου, το δάσος παραμένει καθαρό μετά την ξύλευση αφού πια και το παραμικρό κλαδί μας είναι χρήσιμο και παίρνουμε το μέγιστο δυνατό ενεργειακό όφελος από το καύσιμο, σε αντίθεση με το αν καίγαμε ακατέργαστα ξύλα σε τζάκια, σόμπες κτλ.
Στην εταιρία μας θα βρείτε πιστοποιημένο pellet των εταιριών Alfa Pellets, Caldonatura, Ameco, Clean Planet και Schweighofer.

Συμβουλές χρήσης ενεργειακής εστίας

 • Το συνεργείο που θα αναλάβει την τοποθέτηση και κατασκευή του τζακιού θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο και να γνωρίζει όλους τους κανονισμούς που απαιτούνται, για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του τζακιού. Η επιχείρηση μας δε φέρει καμία ευθύνη σε αντίθετη περίπτωση.
 • Τα πρώτα ανάμματα του τζακιού απαιτούν λίγη προσοχή. Το πρώτο άναμμα πρέπει να γίνει ελεγχόμενα, με λίγα ξύλα, χωρίς να δοθούν μεγάλες και απότομες θερμοκρασίες στη μαντεμένια εστία. Στο επόμενο άναμμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα ξύλα και να αυξήσουμε σταδιακά τις θερμοκρασίες. Γενικότερα, τα 8-10 πρώτα ανάμματα πρέπει να γίνουν κατά αυτόν τον τρόπο, αυξάνοντας σταδιακά τις θερμοκρασίες από άναμμα σε άναμμα. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε 2-3 ανάμματα στη διάρκεια μιας ημέρας, αρκεί η μαντεμένια εστία να κρυώνει ενδιάμεσα. Φροντίστε ώστε αυτά τα 8-10 πρώτα ανάμματα να γίνουν πριν χρειαστείτε το τζάκι σας, ώστε να αντιμετωπίσετε κάποιες μυρωδιές που θα παρουσιαστούν στο 3ο-4ο άναμμα.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν η μαντεμένια εστία σας έχει σε κάποια σημεία πλαστικοποιημένες επιφάνειες (π.χ μπρούτζινο πλαίσιο γύρω από το κρύσταλλο), αυτές θα πρέπει να αφαιρεθούν προσεκτικά, ακόμη και αν χρειαστεί να βγει το κρύσταλλο για να γίνει αυτό.
 • Η καμινάδα σας πρέπει να καθαρίζεται υποχρεωτικά κάθε έξι περίπου τόνους ξύλου που καίτε, εφ`όσον το τζάκι λειτουργεί με κλειστή την πόρτα της εστίας. Αν το τζάκι μας λειτουργεί πολλές ώρες ανοικτό, ή αν τα ξύλα που χρησιμοποιούνται είναι χλωρά, ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται πιο τακτικά (ανά 3-4 τόνους ξύλου). Διατηρώντας καθαρή την καμινάδα μας, εξασφαλίζουμε τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του τζακιού μας.
 • Η καύσιμη ύλη, παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και απόδοση του τζακιού μας. Επιλέξτε λοιπόν το είδος ξύλου που επιθυμείτε και προμηθευτείτε το έγκαιρα, ώστε να είναι στεγνό και ξερό. Συνήθως, μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες βρίσκουμε στην αγορά ικανοποιητικά ξερό ξύλο. Πρέπει να σημειωθεί πως το ιδανικό ξύλο είναι αυτό που έχει κοπεί από το δέντρο προ διετίας, καθώς και ότι έχουμε σοβαρές διαφορές στη θερμαντική απόδοση εναλλάσσοντας ποικιλίες ξύλων.
 • Αξιόλογο επίσης είναι πως το ξύλο όταν κόβεται από το δέντρο ττεριέχει 75% υγρασία (περίπου όπως ο ανθρώπινος οργανισμός), ενώ μετά από αποθήκευση 18 μηνών η υγρασία πέφτει στο 25%. Όλα αυτά βέβαια μεταβάλλονται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν κατά την κοπή και την αποθήκευση.
 • Όταν το τζάκι μας λειτουργεί με κλειστή πόρτα, πρέπει και το συρτάρι της στάχτης να είναι κλειστό, έτσι ώστε ο αέρας που περνά στο χώρο καύσης να ελέγχεται απόλυτα από τις ειδικές ρυθμιζόμενες θυρίδες. Αν ο αέρας που περνά στο χώρο καύσης υπερβαίνει τη μέγιστη προβλεπόμενη ποσότητα (αν π.χ. διατηρούμε κλειστή την πόρτα του τζακιού και ανοικτό το συρτάρι της στάχτης), τότε δημιουργείται υπερθέρμανση που μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη μαντεμένια εστία, ή ακόμη και στην καμινάδα.
 • Κατά τον καθαρισμό της στάχτης αδειάστε το συρτάρι και καθαρίστε το διάτρητο δάπεδο της εστίας, αφήνοντας όμως μία ποσότητα στάχτης που θα παρέχει μία προστασία στη σχάρα καύσης.
 • O καθαρισμός του κρυστάλλου πρέπει να γίνεται με τα ανάλογα καθαριστικά και όχι με αιχμηρά αντικείμενα (σύρμα ή τη σκληρή επιφάνεια του σφουγγαριού) που θα «αγριέψουν» το κρύσταλλο, δυσκολεύοντας έτσι τον καθαρισμό του. Διατηρήστε το κρύσταλλο καθαρό με ένα στεγνό βαμβακερό ύφασμα, σκουπίζοντας την καπνιά όσο το κρύσταλλο είναι ζεστό, κάθε φορά που ανοίγετε για να βάλετε ένα ξύλο. Αποτελεσματικό επίσης είναι να σκουπίζετε με το ίδιο πανάκι την υγρή πάχνη που κολλά στο κρύσταλλο κατά το ξεκίνημα του ανάμματος, η οποία αποτελεί προδιάθεση στο να κολλήσει η καπνιά.
 • Αποφύγετε τη χρήση οινοπνεύματος ή βενζίνης για το άναμμα, διότι δημιουργούν «θερμικό σοκ» στη μαντεμένια εστία και κακό παράδειγμα στα μικρά παιδιά. Προτιμήστε τις ειδικές παστίλιες. Μια που ο αερισμός στο χώρο καύσης γίνεται από το δάπεδο, είναι προτιμότερο τα ξύλα να τοποθετούνται οριζόντια και όχι να πλέκονται όρθια.
 • Το μόνο αναλώσιμο μέρος της μαντεμένιας εστίας είναι το κεραμικό κορδόνι που βοηθά στο σφράγισμα της πόρτας. Ανάλογα με τη χρήση, χρειάζεται αντικατάσταση ανά δύο ή τρία χρόνια.
 • Αν θέλετε να φρεσκάρετε τη μαντεμένια εστία στο τέλος του χειμώνα, μπορείτε να την επαλείψετε με λίγο μηχανέλαιο, αφού καθαριστούν καλά οι επιφάνειες με μια συρματόβουρτσα, ή ακόμη να τη βάψετε με πυρίμαχη μπογιά.

Συμβουλές εξοικονόμησης με συστήματα πετρελαίου

Καθημερινά ακούμε και διαβάζουμε για καινούρια, εναλλακτικά, εκπληκτικά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης χωρίς πετρέλαιο, για τη μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνουν και τη μείωση στο κόστος θέρμανσης, ενώ ακούμε με φρίκη για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου με αποτέλεσμα να γεμίζει τύψεις όποιος δειλά πλησιάζει το θερμοστάτη που ανοίγει την θέρμανση με τον «κλασσικό» λέβητα πετρελαίου.

Φυσικά η θέρμανση με πετρέλαιο είναι σήμερα αρκετά ακριβότερη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο η συνετή χρήση και ορισμένες απλές ενέργειες και επεμβάσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας του συστήματός μας, χωρίς να αναγκαστούμε να προβούμε σε ριζικές αλλαγές και επενδύσεις.

Κάποιες μικρές επεμβάσεις χαμηλού σχετικά κόστους:

1. Η πρώτη και σημαντικότερη κίνηση θα πρέπει να είναι η σωστή συντήρηση και ρύθμιση του συγκροτήματος καυστήρα – λέβητα. Αυτό γίνεται από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό, περιλαμβάνει καθαρισμό του λέβητα, ρύθμιση του καυστήρα, μέτρηση και ανάλυση καυσαερίων και συνοδεύεται από έκδοση του αντίστοιχου φύλλου ελέγχου.

Δεδομένου ότι οι λέβητες μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα εύρος ισχύος είναι σημαντικό να ζητήσει κανείς από τον τεχνικό να ρυθμίσει το σύστημα στην ελάχιστη θερμική ισχύ που μπορεί να λειτουργήσει με υψηλή απόδοση και εντός των ορίων εκπομπής αερίων ρύπων. Εκτιμώμενο κόστος 100 – 200 €, εξοικονόμηση 5 με 15% αναλόγως παλαιότητας και κατάστασης λέβητα.

2. Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης. Πρόκειται για ένα είδος αυτοματισμού που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού θέρμανσης από το λέβητα ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, δηλαδή μειώνει τη θερμότητα που αποδίδεται από το σύστημα στους χώρους όσο η θερμοκρασία περιβάλλοντος γίνεται ηπιότερη. Εκτιμώμενο κόστος 1000 με 1500 €, εκτιμώμενη εξοικονόμηση από 15 με 30 %.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστάθμιση, μείωση της θερμοκρασίας λειτουργίας του λέβητα από το διακόπτη του μέχρι και τους 70 °C. Η ρύθμιση αυτή επιφέρει μείωση στην κατανάλωση κυρίως στις περιόδους ήπιων εξωτερικών θερμοκρασιών. Σ” αυτήν την περίπτωση πρέπει να προσέξει κανείς να μην το παρακάνει διότι περαιτέρω μείωση μπορεί να επιφέρει ελάττωση του βαθμού απόδοσης και φθορά του λέβητα.

4. Τοποθέτηση μόνωσης στα «γυμνά» τμήματα του δικτύου σωληνώσεων και αποκατάστασή της στα τμήματα που έχει φθαρεί. Το ίδιο και για τη μόνωση του λέβητα σε περίπτωση που έχει καταστραφεί. Τις σχετικές εργασίες μπορεί να κάνει ακόμα και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Εκτιμώμενη εξοικονόμηση 3 με 5%.

5. Μόνωση της καπνοδόχου, όπου αυτό είναι πρακτικά εφικτό, πράγμα που θα μειώσει τις απώλειες καυσαερίων.

6. Υδραυλική εξισορρόπηση. Δυσνόητο μεν για μη ειδικούς, σπουδαιότατο δε για την απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Πρακτικά το πρόβλημα που δημιουργείται στα συστήματα κεντρικών θερμάνσεων, λόγω κακής ή καθόλου ρύθμισης του δικτύου θέρμανσης, είναι ότι μεγαλύτερη ποσότητα ζεστού νερού από το λέβητα, άρα και θερμική ενέργεια, κατευθύνεται προς τα σώματα που βρίσκονται πιο κοντά στο λεβητοστάσιο (π.χ. σε μια πολυκατοικία περισσότερο νερό πάει στα σώματα του ισογείου απ” ότι στα σώματα του τελευταίου ορόφου), ανεξάρτητα αν στους χώρους αυτούς υπάρχει ανάλογη θερμική απαίτηση. Αποτέλεσμα είναι κάποιο χώροι να υπερθερμαίνονται και άλλοι να αργούν πολύ να θερμανθούν. Το πρόβλημα λύνεται με την προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού στο δίκτυο και την εφαρμογή των απαραίτητων ρυθμίσεων.

7. Αν η πολυκατοικία διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με θερμιδομετρητές ή υπάρχει ατομικό σύστημα θέρμανσης (αποκλειστικός λέβητα για το διαμέρισμα) η εγκατάσταση θερμοστατικών κεφαλών στα θερμαντικά σώματα μπορεί να προσφέρει σημαντική οικονομία. Πρόκειται για διακόπτες που λειτουργούν ως τοπικοί θερμοστάτες δωματίου πάνω σε κάθε θερμαντικό σώμα και διακόπτουν την παροχή μόνο για το συγκεκριμένο σώμα εφόσον επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου. Σπουδαίος τρόπος εξοικονόμησης και θερμικής άνεσης.

Προσοχή: αν η πολυκατοικία διαθέτει αυτονομία με ωρομετρητές δεν ωφελεί οικονομικά το κλείσιμο θερμαντικών σωμάτων ή η εγκατάσταση θερμοστατικών κεφαλών διότι δεν το «αντιλαμβάνεται» το σύστημα κατανομής δαπανών.

Ορισμένες αλλαγές στον τρόπο που χειριζόμαστε και λειτουργούμε το σύστημα θέρμανσης:

1. Μείωση κατά ένα βαθμό (ή περισσότερο αν αισθανόμαστε σχετική θερμική άνεση) στη ρύθμιση του θερμοστάτη χώρου. Ιδανική τιμή 19 °C με 21 °C.

2. Προτιμότερη είναι σε γενικές γραμμές η συνεχής λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σε πιο χαμηλές όμως θερμοκρασίες, παρά να επιχειρούμε να το ανοιγοκλείνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

3. Αερισμός του σπιτιού κατά τις μεσημεριανές ώρες με όλα τα παράθυρα τελείως ανοιχτά και για μικρό χρονικό διάστημα, περίπου 5 με 10 λεπτά. Κατά τη διάρκεια του αερισμού θα πρέπει το σύστημα θέρμανσης να είναι κλειστό.

4. Εφαρμογή αεροστεγάνωσης σε παλιά παράθυρα και πόρτες με ειδικά για το σκοπό αυτό υλικά.

5. Κλείσιμο των παντζουριών των παραθύρων κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς έτσι μειώνονται οι θερμικές απώλειες από αυτά.

6. Έλεγχος για ύπαρξη αέρα στα θερμαντικά σώματα (εξαέρωση). Ο αέρας εντός του δικτύου μειώνει σημαντικά την απόδοση του συστήματος θέρμανσης.

7. Θα πρέπει να αποφεύγεται η κάλυψη των θερμαντικών σωμάτων με έπιπλα κλπ. γιατί μειώνεται σημαντικά η απόδοσή τους.

(πηγή: http://www.b2green.gr/)

Τι είναι οι λέβητες συμπύκνωσης

Οι λέβητες συμπύκνωσης εκμεταλλεύονται την θερμοκρασία των καυσαερίων αποδίδοντας το μέγιστο σε απόδοση και άνεση σε μια κατοικία.

Αξιοποιώντας την θερμότητα των καυσαερίων οι λέβητες συμπύκνωσης επιτυγχάνουν βαθμό απόδοσης που φθάνει έως και 109% έναντι 90% των συμβατικών.

Οι συμβατικοί λέβητες δεν εκμεταλλεύονται την ενέργεια που βρίσκεται στα καυσαέρια με μορφή θερμότητας, η οποία και διαφεύγει από την καπνοδόχο. Μέσω της τεχνολογίας συμπύκνωσης με την καύση του ίδιου ποσού καυσίμου το κύκλωμα θέρμανσης απορροφά επιπλέον ενέργεια από την υψηλή θερμότητα των καυσαερίων.

Συγκεκριμένα η θερμότητα που ανακτάται χωρίζεται σε αισθητή και λανθάνουσα (συμπύκνωσης) θερμότητα. Αισθητή είναι η θερμότητα που ανακτήθηκε από τα καυσαέρια τα οποία πλέον διαφεύγουν από την καπνοδόχο σε πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία. Ενώ λανθάνουσα είναι η θερμότητα που εκλύθηκε από την συμπύκνωση του υδρατμού που περιείχαν τα καυσαέρια, καθώς κατά την αλλαγή φάσης από αέρια (υδρατμός) σε υγρή φάση (νερό) εκλύεται θερμότητα.

Επίσης οι λέβητες συμπύκνωσης σαν προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας συνοδεύονται συχνά και από διάφορες βελτιώσεις έναντι της προηγούμενης γενιάς λεβήτων όπως:

– Μεγαλύτερο εύρος και αυτοπροσαρμογή ισχύος δίνοντας τη δυνατότητα για οικονομικότερη λειτουργία σε μερικό φορτίο π.χ.(ήπιες καιρικές συνθήκες, πολλών αυτονομιών).
– Ανεμιστήρες καυσαερίων τύπου inverter με αποτέλεσμα την βελτίωση της καύσης.
– Κυκλοφορητές inverter, για σωστότερη λειτουργία με μικρότερη κατανάλωση ρεύματος.
– Εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα για έλεγχο καυσίμου και διαχείριση καύσης.
– Χαμηλές εκπομπές NOx.